text messages 151 to 155

151. I saw an old painting of two friends, holding hands. I wonder how long it will stay intact. It’s old but yet never fading. I wish we were the painting, getting older yet never changing.

152. The face can speak of a thousand emotions but it can easily mask what the heart truly feels. Don’t be fooled, for the happiest face maybe masking the most hurting heart.

153. Hindi ako kumakanta, di ako magaling tumugtog ng gitara. Pero ang musika ay nagbibigay sa puso ko ng sigla. Gaya mo, ng makilala kita, para na rin akong may sariling banda.

154. Kapag aalis ka, sama mo ako ha? Ayoko kase mapalayo sa’yo. Pero kung pupunta kana sa talagang mahal mo, di na ko sasama. Pero promise ihahatid kita. Kahit sa pagbalik ko di na kita kasama.

155. The person you see in the mirror early in the morning is exactly the person God sees and loves. No jewelry, with hair not fixed, no status, no title. Just you and your good heart.

No comments: