text message 287

287. Sa pag-ibig, di mahalaga ang nakaraan kundi ang kasalukuyan. Matimbang ang karanasan kaysa sakit na pinagdaanan. At ang nagpapatatag dito ay kapatawaran, di ang pagsumbat sa kasalanan.

No comments: