text message 361

361. Mabait siya pero gusto kita. Naaalala ko siya pero hinahanap kita. Siya ang langit ko pero ikaw ang mundo ko. Gets mo ba? Ikaw ang mahal ko!

No comments: