text message 375

375. Sino kaya iniisip mo? “Sana ako.” Sino kaya mahal mo? “Sana ako.” Sino nasa puso mo? “Sana ako.” Lagi na lang bang may “sana”? Hindi pa pwedeng “ako” na lang?

No comments: