text message

WOMEN’S PRAYER BEFORE GOING TO BED: Anghel nga magbalantay, santos kong sangay, bantayi ang akong puday nga dili masudlan ug lagay...nga gamay, AMEN

No comments: