text message

Bakit PAPA ang tawag ng girls sa boyfriend nila? Kase PAPAtungan ka, tapos PAPAsukan, PAPAhiyawin at PAPAsarapin. Tapos, PAPAasahin at di naman PAPAkasalan.

No comments: