text messages 271 to 275

271. Kapag nawala daw yung taong mahal mo, hindi daw siya para sa’yo. MALI! Kaya siya nawala dahil hindi mo nakuhang ipaglaban siya at hindi mo nabigay ang pagmamahal na dapat sana’y noon mo pa ipinakita.

271. Sa buhay ko hindi ko na kailangan ng bago. Katulad ng kaibigan, oo may dumarating pero totoo ba sila? Di ka sigurado diba? Kaya dun na ako sa luma. Parang ikaw, luma, pero subok na!

272. I met you just like that. You made me smile just like that. You became special to me just like that. So expect me not to forget you just like that.

273. Do you know what makes me happy when you text me? Not your message, but your name that appears when it beeps. Because I treasure the sender behind it.

274. When you decide, use your heart not your mind. For if the mind’s decision fails, you regret. But if you use your heart, you will just smile and say, “nice try”.

275. Happiness is not getting what we want but being satisfied with what we have. The way to be happy is to be grateful even with the small blessings we receive.

No comments: