text messages 61 to 65

61. RULES OF LOVE: 1. Never kiss when you’re not committed. 2. Never expect, just hope. 3. Never love a taken man/woman. 4. Never fall for a friend. 5. And then realize that in love, there aren’t any rules.

62. Trials don’t come to make us fall, but for us to look for God and call. Trials don’t serve as key to hate, but rather doors to greater faith.

63. Bakit ganun ang puso? Minsan natutuwa, minsan naluluha, minsan nasasaktan, minsan nagmumukhang tanga! Naisip ko lang, sana SIM na lang ang puso para kahit masaktan, “swap na lang ng swap”.

64. People often make a mistake of loving the wrong person and letting go of the right one. If you happen to be one of them, don’t be sad ‘coz love will always lead you back to the person rightfully meant for you.

65. May oras na darating na kailangan ng itigil ang pagmamahal sa isang tao hindi dahil ayaw muna sa kanya kundi alam mong mas sasaya siya kung hahayaan mo siyang magmahal sa talagang mahal niya.

No comments: